15 augusti 2015

Se upp för jättelokan!

Det finns få faror i Sveriges natur med djur och växter. Det första man tänker på brukar vara huggormen. Det finns växter också som är mer eller mindre giftiga. Stötte på jättelokan när jag var och gick på en liten stig inte långt hemifrån.
Jag lade genast märke till den eftersom den är en så stor växt, finns ju ingen annan växtlighet i Sverige som liknar denna.

Jätteloka
Den här växten är inte vanlig i Sverige vilket gör att inte så många känner till den. Naturvårdsverket uppmanar markägare att utrota den. Växten är giftig, växtsaft på huden tillsammans med exponering av sol ger hudskador som liknar brännskador.

Jätteloka
Just dom här jättelokorna hade blommat över när bilden togs, annars är blommorna vita längst upp på kronorna.

Jätteloka
Växtens blad i närbild. Ser du sådan här växt så rör den inte och framför allt pass på barna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar