8 mars 2016

Hur bedömer man isläget?

Hur vet jag att isen håller när jag ska ut? Osäkerheten kan vara stor om man tar en stor risk eller om det är säkert.
Jag fått den här uppfattningen, och det grundas sig på vad jag hör andra säga angående isens tjocklek.
Ju mindre (eller ingen) is-vana man har, desto sämre tror man att isen är, det är alltid dåliga isar för en del, ge dig inte ut!
Ju mer is vana man har desto bättre tror man isen är. Jodå det går nog, den var så och så tjock förra veckan, det måste gå nu också!

Bedöma Isläget
Hur vet man om isen verkligen håller om man ska ut på någon aktivitet på sjön?
Det finns väl bara ett sätt, att ta sig till sjön med en ispik eller isbill och känna sig för genom att hugga i isen. Börja i strandkanten och är isen tillräckligt stark så den bär fortsätter man allteftersom man går utåt.
Där och då vet man om isen håller eller inte.

Ojämn is

Isen kan variera i tjocklek på olika platser i sjön. Framför allt vid inlopp är isen sen att frysa. Inte ovanligt att det är strömmar i en sjö som kan göra att det blir sen frysning och tidig smältning på ställen som är svåra att tyda om man inte "känner" sjön, Andra platser kan vara utlopp, vassruggar och stenar som ligger delvis infrusna i isen.

Porös is

I slutet på februari och framåt och om solen skiner på snöfri is så blir den efter ett tag porös, på fackspråk kallad rutten is. Isen kan vara både en och två decimeter eller mer men har mycket liten bärighet eftersom den är full av små luftbubblor.
Isen kan bära utan problem på morgonen. Om sedan solen ligger på och står lite högre som i mars, april månad (beroende också på var i Sverige sjön är) kan den blivit så porös att man kan gå igenom isen på eftermiddagen.
Isen mörknar också ju mer porös den är. Strax innan den går upp på brukar isen vara mörkt blå-svart.

Vindbrunnar i isen

Vid plusgrader och vind händer det att det kan bli hål i isen, kan bland annat bero på att det är strömmar som gör isen tunnare eller att det ligger något infruset i isen som gör att den smälter fortare just där. Vinden gör att vattnet rör sig fram och tillbaka i hålet och vidgar det. 
Dessa hål kan sedan växa och bli riktigt stora medan isen runt i kring kan vara både tjock och ha god bärighet. Om man åker skridskor och förflyttar sig lite snabbare kan det vara svårt att se dessa hål förrän man är precis inpå dem. På avstånd kan det se ut som att det bara är en stor vattenpöl på isen.

Hal Is

Plusgrader och snöfri is blir gärna såphal. Klar fördel att använda broddar om man tar sig fram till fots. Har du kanske råkat ut för att du halkat på ett sätt som gör att benen bara försvinner under dig och man dunkar i fullständigt handlöst.
Tänk dig en person ensam på sjön som halkar och blir liggande, i bästa fall vid medvetande. Då är det bra att ha sällskap med sig!

Svag is

Ska man ut på svag is som en del medvetet gör, ja då är det flytoverall, sällskap, räddningslina och naturligtvis isdubbar som är bra hjälpmedel om/när man gå igenom isen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar