17 maj 2016

Hur kortar man tältstänger?

Att korta tältsänger är inget man gör dagligen men ju ovanligare det är desto knepigare kan det vara.

Här är en steg för steg beskrivning som är användbar också när man behöver byta ut en sektion av stängerna.

Först skall vi prova ut noga hur mycket av stången som skall kapas. Där görs en markering.

 Sedan dras eller skruvas ändpluggen ut som den elastiska linan (corden) är knuten i.

Dra ut en bit av den elastiska linan och använd en tältspik eller en pinne till att knyta fast den utdragna linan med så inte linan kan dras in i stången medan man knyter upp knuten till ändpluggen. 
Efter att ändpluggen tagits bort träs den stångsektion ur som skall kapas eller bytas.


När den sektion som skall kapas eller bytas har tagits ur knyts linan tillfälligt fast i änd-biten så linan inte dras in i röret.

Därefter kapar man stången vid markeringen med en bågfil eller om man har tillgång till en liten rörkap så är det det bästa.

Efter det tar man finkornigt sandpapper eller slippapper och tar bort alla grader som blivit efter kapningen.

Dags att lossa på linan från änd-biten och trä tillbaka den i stång sektionen.

Knyt fast den igen med en knut som inte glider upp men inte heller blir så stor utan den går in i röret.

Till sist, känn efter så det inte finns några ojämnheter (grader) kvar i kap-snittet som kan nöta på tältkanelen när stången förs in och dras ut vid tältuppsättning respektive nertagning. Behövs det så slipa mer, annars klart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar