20 april 2017

Hur man stannar när man åker på en snölega

När jag varit på väg ner från en topp så har det vid flera tillfällen legat kvar stora snölegor i branterna. Ibland är dessa lämpliga att åka ner på.

Genom åren har det blivit många toppbesök och många tillfällen att åka ner på snölegor. Ibland har jag gjort det och ibland har jag valt bort det. Det är nämligen inte helt riskfr..
Genom åren har det blivit många toppbesök och många tillfällen att åka ner på snölegor. Ibland har jag gjort det och ibland har jag valt bort det. Det är nämligen inte helt riskfritt, färden kan sluta i ett stenskravel. Det jag har som grundregel är att jag med visshet kan se hela sträckan och att innan barmarken (stenskravlet) börjar har branten planat ut, då blir det en bra sträcka att stanna på. Tar man dessutom samma väg ner som man gjorde upp har man bästa möjligheten att ha koll på läget.

Hur stannar man?

På den här videon finns ett tips på hur man stannar effektivt när man åker på en snölega.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar