Tips och utrustning för kräftfiske

Kräftfiske är en gammal tradition som är både spännande och riktigt roligt. Har man tillgång till något mindre vattendrag att fiska kräftor i så blir det också härligt friluftsliv under fisket. Det jag skriver om här handlar om vad jag vill kalla sportfiske efter kräftor och tips kring detta.

Kom igång med kräftfisket!

Vill du komma igång med kräftfiske men vet inte riktigt hur det funkar eller kanske du har ett svårfiskat vatten där det är svårt att få fångst? Här är tips på allt från olika redskap till hur man hittar var kräftorna finns.

Utrustning för kräftfiske

Tips på olika redskap och hu de används vid kräftfiske.

Kräfthåv, redskap för grunt vatten. Läs mer hur man använder de...
Kräfthåv, redskap för grunt vatten. Finns i lite olika modeller men de är snarlika. Den röda kulan är flötet som håller linorna sträckta under fisket. Ofta är linan som man håller i vid ned och upptagning i vattnet väl kort från början och behöver längas för att underlätta fisket. Med håv krävs ett aktivt fiske. Man kan jämföra det med att meta, man måste vara där och passa.

Kräftbur Trappy, mjärde. Burar är främst konstruerade för passivt fiske. Man kan lägga i burarna och åka därifrån för att vittja senare. Läs mer!
Kräftbur, även kallad kräftmjärde. Finns flera olika modeller. Plastburar och nätburar av garn vanligast. Längre tillbaka var det vanligt med nätburar av ståltråd. Det är olika hur rymningssäkra burarna är. Burar är konstruerade för passivt fiske. Man kan lägga i burarna och lämna dem för att vittja senare. Men man kan också använda dem för aktivt fiske särskilt i bäckar och åar där man kan gå utmed strandkanten.

Betesboxar, bra tillbehör som går att använda i burar men även fästa på håven. Läs mer!
Betesboxar, bra tillbehör som går att använda i burar men även fästa på håven. Med kräftbetet i boxen tar det mycket längre tid för kräftorna att äta upp betet. Påfyllnad av bete behöver inte göras så ofta även om det är mycket kräftor.

Betesnål för kräftfiske. Betesnålen är enkel att göra själv, den på bilden är gjord av en cykeleker. Läs mer!
Betesnål, för att enkelt fästa betefisken på håven. Knyt fast nålen i håvens mitt. Går även snabbt och enkelt sätta fast en betesbox med betesnålen.
Betesnålen är enkel att göra själv, den på bilden är gjord av en cykeleker.

En lång gren med en klyka i ena änden är ett bra hjälpmedel när man ska vittja håvar. Bra även när man ska placera ut burar och håvar från land i vattnet med mer precision.


Vad finns det för kräftor i Sverige?

Den vanligaste kräftan numera är signalkräftan som är inplanterad i Sverige. Den är motståndskraftig mot kräftpest. Signalkräftan känns igen på den ljusa fläcken på klorna. Flodkräftan är den ursprungliga arten i Svenska vatten men är nu nästan helt borta.

Kräftfiske med håv

Håv för kräftfiske, att använda på grunt vatten. Ska det bli resultat med håvar krävs bra fisketeknik. Betet fästs i mitten av håven. Håven sänks ned i vattnet till botten, se till så det är jämn botten just under håven annars kan kräftan krypa under den för att nå betet.
När man använder håvar för att fiska så är det betydligt svårare att fiska efter signalkräfta jämfört med vad det var efter flodkräftan. Signalkräftan är betydligt skyggare.

Ljusskygga kräftor

I dagsljus är signalkräftan som minst skyggast och man kan ibland se dem på grunt vatten. Men när skymningen kommer blir de allt mer alerta på att gömma sig. Går man då utmed vattnet så gömmer de sig snabbt. Lyser man på en flodkräfta med ficklampa står den stilla medan signalkräftan oftast flyr. Börja fiska med håvarna tidigt på kvällen innan det börjar skymma. Oftast är det lättats att fånga signalkräftan med håv medan det fortfarande är ljust ute.

En lång gren med en klyka i ena änden är ett bra hjälpmedel när man lyfter håven. Läs mer!
 Är det skymning eller mörkt så får man närma sig vattnet där håven ligger utan att kräftorna märker det, oftast blir det att krypa fram. När man ska lyfta upp håven ur vattnet gäller det att göra det rakt uppåt annars tippar den lätt och kräftorna åker ut. En lång gren med en klyka i ena änden är ett bra hjälpmedel när man lyfter håven. Man låter linan ligga i klykan medan man håller i linan med andra handen. För försiktigt grenklykan över håven. Dra sedan snabbt upp håven så att kräftorna inte hinner smita.

Kräftfiske med bur

Det vanligaste redskapet för kräftfiske är att använda kräftbur (kräftmjärde). Burar fungerar mycket bra på djupt vatten men går också att använda på grunt, till exempel i en bäck. Det räcker med att ingången till buren är under vatten för att kräftorna ska gå in. Ibland får man flytta på någon sten för att få båda ingångarna under vattenytan vilket ger bäst möjlighet till fångst. Använder man betsebox är det bara att lägga i den i buren och stänga. Utan betesbox placeras betet i mitten av buren så inte kräftorna har en chans att komma åt det utifrån buren.
Hur snabbt kräftorna lyckas ta sig ur buren igen beror på vad det är för bur och storlek på kräftorna. När gryningen kommer kämpar alla kräftor för att ta sig ut. Vittja tidigt!

Hitta Kräftorna

En del vatten är det svårt att få någon fångst fast man har konstaterat att det finns kräftor. Oftast beror det på att man fiskar på fel ställe helt enkelt. Kräftor rör sig vanligtvis inom begränsade områden. Man kan få kräftor i en bur medan nästa bur några meter därifrån är tom. Kräftor gillar stenig botten, det är där man ska lägga burarna. Är det en sjö eller vattendrag med mycket dy får man leta efter stenig botten eller liknande där kräftan lätt kan hitta gömslen. Man kan använda en lång pinne av trä eller annat som man trycker ner mot sjöbotten från båten för konstatera om det är dy, sten och/eller grus. Försök också hitta lite djupare vatten (runt 2 meter eller mer) med stenig botten där är det oftast störst chans. Det kan ta tid att hitta de bra kräftfiskeplatserna i en sjö så med tiden får man erfarenhet om vad som är bäst platser och vilket djup som ger bäst fångst. Läs mer om att hitta orsaken till dålig kräftfångst.

Vad för Kräftbete?

Vad är det bästa betet, vad gillar kräftan bäst? Så kallad vitfisk är det som brukar fungera bäst, och då menas mört, braxen, sutare, sarv, ruda och liknande fiskar. Andra menar att det fungerar med abborre, gädda eller något som inte överhuvudtaget levt i vatten lika bra. Min egna teori är att det har med hur konkurrensen om födan är för kräftorna. Kan inte kräftan äta sig mätt på det som den gillar mest så äter den det den gillar mindre helt enkelt. Är det svårfiskat vatten har det definitivt betydelse vad man betar med.
Numera finns också kräftbete i form av pellets att köpa som man sedan lägger i betesboxen.

När ska man fiska kräftor?

Förr i tiden var det lagstadgad kräftfiskepremiär den första onsdagen i augusti. Numera får man fiska när man vill såvida det inte finns några lokala överenskommelser/regler.
Bästa tiden för kräftfiske med hänsyn till tillväxt och hårda skal beror hur varmt det har varit under vår och sommar. Vattentemperaturen spelar också in på hur aktiva kräftorna är. I vilket fall som helst anser jag att det är bättre att fiska lite senare i augusti och ibland även in i september går bra om inte vattentemperaturen gått ner mycket. Är det ett sent år har ändå de flesta kräftor hunnit få hårda skal igen efter senaste skalömsningen som gör att kräftan mest håller sig gömd.

Ta upp eller släppa tillbaka kräftor?

Dom små kräftorna finns det egentligen ingen användning för mer än reproduktion av nya kräftor. Ett riktmärke kan vara att ta upp från 11 cm och uppåt på de man vill äta.
Om man vill mer aktivt bygga upp ett bestånd så kan man företrädesvis plocka upp han-kräftorna och släppa tillbaka hon-kräftor för att mer gynna framtida tillväxt. Läs mer om hur man könsbestämmer kräftor.
När man släpper tillbaka kräftor så gör man det bäst direkt när man tagit upp buren och på samma ställe. Då hitta kräftan snabbt tillbaka till sitt gömsle.

Hur förvarar man kräftorna i väntan på kokning?

Handlar det om nåt dygn så kan kräftorna vara i en hink utan vatten. Med vatten så dör dom snart av syrebrist. Ställ hinken där det är mörkt och svalt. Kräftan andas med gälar och så länge dessa är fuktiga klarar sig kräftan bra ovanför vattnet.
Ska man spara längre tid så är det bra med en så kallad sump. En nätbur som kräftorna inte kan smita ur. Man släpper i kräftorna i sumpen och sänker ner den i samma sjö eller å som man fiskat dem ifrån. När det sen är dags för kokning plockar man upp sumpen med kräftorna.

Ordförklaring

  • Vittja: kolla om det är någon fångst (i detta sammanhang kräftor).
  • Sump: bur att förvara levande kräftor i under vatten.
  • Sumpa: Att sumpa (verb), sänka ner sumpen med kräftorna i vattnet.
  • Bete: Ett äldre ord är agn.. Det som skall locka in i fällan, i detta sammanhang kräftan in i buren. 

Relaterade inlägg:

Dålig kräftfångst? Hitta orsaken!

Så ser du skillnad på hon- och hankräfta

_________________________________________________________________________________

Skydda ditt vattendrag med kräftor mot minken
Läs mer på Fälljakt


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar