25 juli 2021

Dålig kräftfångst? Hitta orsaken!

När man vet att det finns kräftor i ett vattendrag men ändå får man inget eller mycket lite. Vad beror det på? Lägger ner en massa arbete med att beta burar och lägga ut, hur frustrerande är det då inte när man drar upp bur efter bur och de är tomma.

Orsak till dålig fångst av kräftor  

Det kan bero på flera olika saker, olika vattendrag har olika förutsättningar. Genom att gå igenom olika alternativ som kan vara anledningen till att kräftburarna är tomma så kan man lättare hitta orsaken till den dåliga kräftfångsten. Här nedan är en punktlista att checka av för att lättare lista ut vad som kan vara orsaken till den dåliga fångsten.

Dålig kräftfångst? Hitta orsaken!

Felsökningsschema som kan vända fiskelyckan efter kräftor!

 1. Där burarna läggs är det dybotten. Kräftor trivs på stenig botten där de lätt kan hitta gömslen.
  Försök hitta stenig botten att lägga burarna på.

 2. Kräftorna har nyligen ömsat skal och håller sig gömda för att de är sårbara.
  Vänta 1-3 veckor så skalen hinner hårdna.

 3. Fel sorts bete. Kräftorna har riklig tillgång till annan föda som gör att de helt enkelt är kräsna.
  Pröva annan sorts bete, exempelvis vitfisk (mört, braxen ex.)

 4. Burarna är inte tillräckligt rymningssäkra. Kräftorna har rymt innan burarna vittjades.
  Vittja tidigare, innan det blir ljust.

 5. Burarna ligger på för grunt vatten eller möjligtvis alldeles för djupt. Signalkräftorna trivs oftast bättre på lite djupare vatten.
  Pröva att lägga burarna på olika djup. Mellan 1,5 - 4 meter

 6. Burarna har inte legat tillräckligt länge i vattnet under mörker. Kräftorna är som mest aktiva under dygnets mörka tid.
  Lägg burarna innan skymning och låt dem ligga i under natten.

 7. Vädret har varit ogynnsamt för kräftornas tillväxt under längre tid.
  Vädret går inte styra över, bara att vänta på bättre tider.

 8. För kallt i vattnet under fisketiden. Kräftorna blir inaktivare ju kallare det är i vattnet.
  Vänta tills vattnet blir varmare.

 9. För hårt fisketryck, utfiskat tidigare under säsongen eller föregående år.
  Har du ensamrätt på fiskevattnet? Annars kanske någon fiskat där före dig. Eller har tjuvfiskare varit i farten? Kolla upp om andra fiskar på området. Vänta på tillväxt till nästa fiskeförsök. Ta upp fångst med måtta.

 10. Någon annan har tjuvvittjat dina burar före dig.
  Ha koll på dina burar så du är först med att vittja dem.

 11. Andra djur tar kräftor i större mängd, vanligtvis mink. Gädda och abborre äter också gärna kräftor.
  Förbättra möjligheten för kräftor att hitta gömslen där de kan söka skydd. Bekämpa ner minkbeståndet avsevärt. Läs på Fälljakt hur du går tillväga.

 12. Det är mycket litet bestånd med kräftor i vattendraget.
  Kan bero på vattenkvalitén eller något annat att kräftorna inte trivs. Försök hitta orsaken och åtgärda det.
  Inplantering av signalkräftor är inte längre tillåtet.

Kolla efter bevis på att det finns kräftor i sjön.

Det enklaste brukar vara att se över strandkanten efter spår från minkens framfart. Utmed strandkanten ligger kräftskal efter kräftor som minken kalasat på.

Kräftskal efter mink
Rovfiskar som gädda och abborre äter kräftor. Man kan hitta rester av kräftor i fiskars magar när man rensar dem.

Läs mer tips och vad utrustning som behövs för kräftfisket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar